då kör vi igen

 
då sätter vi igång med farmakologi 2 då, bara kötta två veckor till tentan