ökade kostnader vfu

 
 
Jag lyssnade nyss på detta. Studenter på Umeå Univeristet. Detta är fasiken inte okej. På KI har man som regel max 60 min resa till sin VFU. Man ska ju inte behöva betala  dubbelt för boende pga skolan inte kan ha VFU platser i närheten av skolan.  Jag skulle dock vilja veta hur det fungerar för läkarstudenterna i norr och västerbotten. 
 
 

"Närmare var fjärde av de tillfrågade studenterna har funderat på att avbryta sina studier av ekonomiska skäl just på grund av svårigheterna med boendekostnader under praktiken.

– Jag ser det här som ett väldigt allvarligt problem. Det blir en paradox när 23 procent funderar på att hoppa av samtidigt som landstingen har stora problem med bemanningen, säger Alexander Siotis, ordförande för Umeå medicinska studentkår.

I enkätundersökningen uppgav även 15 procent att de tvingats låna pengar utöver studielånen, för att klara merkostnaderna."

Detta skriver dem på SR sida.. sjukt tycker jag.