hur gött?

Hur gött är inte vädert nu? Iallfall i stockholm. Idag visar tempen 25 grader, tråkigt att sitta inne och plugga då. Blev några timmar ute i gärset. Men nu blir det att kötta innne för jag har ju två tentor på fredag. Farmakologin och läkemdelesberäkningen. Någon här är nervös..  men bara plugga på sen finns det ju alltid omtenta men vore ju super skönt att klara båda nu.